ADIX behaalt ISO 27001 certificering

 

Sinds 3 mei 2016 is Adix officieel in het bezit van ISO 27001, de internationale certificering voor informatiebeveiliging. De certificering is van toepassing op de volledige organisatie van Adix.

 

Eind april heeft cloudspecialist Adix de laatste fase van het ISO 27001 certificeringstraject succesvol afgesloten. De uitreiking van het certificaat vormde de kroon die we nu kunnen tonen: officieel ISO 27001 gecertificeerd zijn én voldoen  aan de NEN 7510 norm. Adix hecht veel waarde aan integriteit en continuïteit van haar dienstverlening. Ons netwerk en onze servers moeten goed beveiligd zijn. Dit zijn we verplicht aan onze klanten en zij vertrouwen erop dat hun bedrijfkritische gegevens, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens, in de juiste handen zijn.

 

Toegangsdeuren

Het behalen van de certificering ging niet zonder slag of stoot. Naast het elektronische gedeelte moesten zaken als toegangsdeuren en bewegwijzering voor (nood)uitgangen op orde zijn. Tevens werd het arbeidsproces onder de loep genomen en hoe we bijvoorbeeld moeten omgaan met langdurig ziekteverzuim.

 

Uniformering en efficiency

In overleg zijn richtlijnen opgesteld voor telewerken, het gebruik van gegevensdragers, wat te doen bij een incident, en wat wel en niet acceptabel is als het gaat om onderlinge communicatie. Op operationeel vlak hoefden we weinig te veranderen. Desalniettemin zijn verbeteringen doorgevoerd ten behoeve van uniformering en efficiency. Het informatiebeveiligingsbeleid is voor medewerkers zeer verhelderend en heeft een nieuw bewustzijn gecreëerd op de werkvloer.

 

Udes IT

Jan Udes van Udes IT heeft ons begeleid met de implementatie van ISO 27001. We zijn hem dankbaar voor zijn ervaring en expertise, want hierdoor hebben we de audits zonder problemen doorstaan.

 

We zijn trots op de behaalde ISO 27001 normering en we werken aan een goede waarborging van onze dienstverlening. Indien u een kopie van ons certificaat nodig heeft, kunt u contact opnemen met support@adix.nl.

WMD