E-loket met DigiD

 

Sinds 2013 verzorgt Adix de hosting van de website 123subsidie.nl en bijbehorend e-loket van SNN.

Het e-loket is in het leven geroepen om subsidieaanvragen makkelijker te kunnen doen en inzien. Het e-loket werkt met DigiD-authenticatie. Daarom is het van het grootste belang dat gebruikers de applicatie veilig kunnen gebruiken en dat hun gegevens niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

 

De hostingomgeving van de e-loket applicatie is zodanig ingericht dat de DigiD gegevens en de daaraan gekoppelde informatie van burgers goed zijn afgeschermd. Een onafhankelijke partij controleert Adix jaarlijks door het uitvoeren van security checks. Adix voldoet aan de strenge veiligheidseisen van een DigiD webapplicatie en mag voor SNN de privacygevoelige DigiD omgeving hosten.

 

Over SNN
SNN staat voor Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Deze organisatie vertegenwoordigt de drie noordelijke provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. SNN faciliteert partijen in Noord-Nederland in het realiseren van hun ambities gericht op innovatieve, duurzame en inclusieve groei van Noord-Nederland. Dit doet het SNN o.a.door het verstrekken van subsidies. Als managementautoriteit van Noord-Nederland voert het SNN de subsidies en monitoring en controle op deze subsidies uit.

WMD